Gå til forsidenSøg på sidenKontakt osDokumenter til downloadDokumenter til download

Opslagstavle

19-08-21

Halvårsrapport 2021

Omsætningen i perioden 1. januar 2021 – 30. juni 2021 udgør DKK 47,3 mio. (1. halvår 2020: DKK 42,3 mio.)

Koncernens resultat af fortsættende aktiviteter før skat udviser et overskud på DKK 6,8 mio. (1. halvår 2020: DKK 2,5 mio.), hvilket er i overensstemmelse med de senest udmeldte resultatforventninger og højere end forventet ved regnskabsårets start.

Egenkapitalen udgør DKK 132,4 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 53,5.

NTR Holding koncernen forventer uændret en omsætning i niveauet DKK 85-95 mio. i 2021 og et resultat af fortsættende aktiviteter før skat på DKK 11-13 mio.

Læs halvårsrapport 2021 her


Tilbage

© 2009 NTR Holding A/S, Bredgade 30, DK-1260 København K, CVR-nr. 62670215.