Gå til forsidenSøg på sidenKontakt osDokumenter til downloadDokumenter til download

Opslagstavle

13-08-20

Halvårsrapport 2020

Omsætningen i perioden 1. januar 2020 – 30. juni 2020 udgør DKK 42,3 mio. (1. halvår 2019: DKK 46,9 mio.)

Koncernens resultat af fortsættende aktiviteter før skat udviser et overskud på DKK 2,5 mio. (1. halvår 2019: DKK 5,2 mio.), hvilket er i overensstemmelse med de senest udmeldte resultatforventninger, men lavere end forventet ved regnskabsårets start.

Egenkapitalen udgør DKK 126,5 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 51,1.

NTR Holding koncernen forventer uændret en omsætning i niveauet DKK 70-80 mio. i 2020 og et resultat af fortsættende aktiviteter før skat på DKK 0-5 mio

Læs delårsrapporten for 1. halvår 2020 her


Tilbage

© 2009 NTR Holding A/S, Bredgade 30, DK-1260 København K, CVR-nr. 62670215.