Gå til forsidenSøg på sidenKontakt osDokumenter til downloadDokumenter til download

Opslagstavle

27-08-19

Delårsrapport H1 2019

Omsætningen i perioden 1. januar 2019 – 30. juni 2019 udgør DKK 46,9 mio. (1. halvår 2018: DKK 46,5 mio.)

Koncernens resultat af fortsættende aktiviteter før skat udviser et overskud på DKK 5,2 mio. (1. halvår 2018: DKK 4,1 mio.), hvilket er lidt højere end forventet.

Egenkapitalen udgør DKK 127,9 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 51,7.

NTR Holding koncernen forventer uændret en omsætning i niveauet DKK 80 mio. i 2019 og forventer nu et resultat af fortsættende aktiviteter før skat på DKK 5-7 mio. mod tidligere i niveauet DKK 5 mio. Den fortsatte usikkerhed om vilkårene for Storbritanniens udtræden af EU samt de seneste måneders fald i valutakursen på GBP øger dog usikkerheden om koncernens resultat i 2. halvår 2019

Læs delårsrapporten for 1. halvår 2019 her


Tilbage

© 2009 NTR Holding A/S, Sankt Annæ Plads 13, 3., DK-1250 København K, CVR-nr. 62670215.