Gå til forsidenSøg på sidenKontakt osDokumenter til downloadDokumenter til download

Opslagstavle

28-03-22

Årsrapport 2021

NTR Holding koncernen indgik den 16. november 2021 aftale om salg af Daniamant A/S. Salget blev gennemført den 31. januar 2022.

Som konsekvens heraf fremgår resultatet af aktiviteterne i Daniamant under Årets resultat af ophørte aktiviteter.

Daniamants omsætning udgør DKK 91,2 mio. i 2021 (DKK 75,7 mio. i 2020), hvilket er højere end forventet ved regnskabsårets start.

Koncernens resultat af primær drift udviser et underskud på DKK 1,9 mio. (DKK -2,0 mio. i 2020), hvilket er i overensstemmelse med de senest udmeldte resultatforventninger.

Koncernens totalindkomst udgør DKK 7,2 mio.

Egenkapitalen udgør DKK 133,0 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 53,7.

Efter salget af Daniamant består NTR Holding A/S’ aktiver primært af likvide beholdninger, og bestyrelsen foreslår, at der udbetales et udbytte på DKK 33 pr. aktie for regnskabsåret 2021, svarende til i alt DKK 82 mio.

Bestyrelsen vil på selskabets ordinære generalforsamling stille forslag om nedsættelse af aktiekapitalen, og bestyrelsen forventer herefter, at selskabet vil kunne udlodde ekstraordinært udbytte i niveauet op til DKK 15 pr. aktie senere i 2022.

NTR Holding-koncernen forventer i 2022 en omsætning på DKK 0 mio. og et underskud af primær drift i niveauet DKK 2 mio.

Læs årsrapporten for 2021 her


Tilbage

© 2009 NTR Holding A/S, Bredgade 30, DK-1260 København K, CVR-nr. 62670215.