Gå til forsidenSøg på sidenKontakt osDokumenter til downloadDokumenter til download

Udbyttepolitik

NTR Holding A/S ønsker at udvikle koncernens selskaber gennem organisk vækst, herunder produktudvikling, samt værdiskabende opkøb og søger herigennem at opnå et konkurrencedygtigt afkast af den investerede kapital.

Udlodninger til aktionærerne vil ske under hensyntagen til koncernens investeringsplaner og -muligheder samt kapitalstrukturen. Udlodninger forventes primært at ske i form af udbytte.

Den langsigtede målsætning er at kunne udbetale et udbytte i størrelsesordenen 50% af årets resultat.

© 2009 NTR Holding A/S, Bredgade 30, DK-1260 København K, CVR-nr. 62670215.