Gå til forsidenSøg på sidenKontakt osDokumenter til downloadDokumenter til download

Investor Relations politik

NTR Holding ønsker via sin Investor Relations politik at medvirke til at udbrede og øge kendskabet til selskabet og dets udvikling.

Selskabets aktionærinformation er rettet mod aktionærer, analytikere, pressen og andre interessenter, som kan bestille aktuel og fremtidig information via denne hjemmeside. Nye aktionærer opfordres endvidere direkte til at tilkendegive deres ønsker om fremtidig information.

Der tilstræbes en åben, jævn informationspolitik, der sikrer det bedste informationsniveau og vurderingsgrundlag for interessenterne. Informationen tilrettelægges i overensstemmelse med Værdipapirhandelsloven og Nasdaq Københavns retningslinier og anbefalinger.

Af regelmæssig information udsender NTR Holding

  • finanskalender
  • årsrapport
  • indkaldelse til og orientering om forløbet af generalforsamling
  • delårsrapporter efter hvert kvartal

Herudover udsendes efter behov anden information, der kan have betydning for aktionærers og andres vurdering af NTR Holding aktien.

Kurspåvirkende aktionærinformation offentliggøres på dansk via Nasdaq København og er endvidere tilgængelig på selskabets hjemmeside.

NTR Holding deltager i individuelle og fælles investormøder, som af hensyn til aktualiteten i de emner, der kan behandles, søges lagt så tæt som muligt efter offentliggørelse af finansiel information.

© 2009 NTR Holding A/S, Bredgade 30, DK-1260 København K, CVR-nr. 62670215.