Gå til forsidenSøg på sidenKontakt osDokumenter til downloadDokumenter til download

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder (IFRS) som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.

Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Finansforeningens "Anbefalinger & Nøgletal 2015".

© 2009 NTR Holding A/S, Sankt Annæ Plads 13, 3., DK-1250 København K, CVR-nr. 62670215.