Gå til forsidenSøg på sidenKontakt osDokumenter til downloadDokumenter til download

 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder (IFRS) som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.

Nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Finansforeningens gældende version af "Anbefalinger & Nøgletal".

© 2009 NTR Holding A/S, Bredgade 30, DK-1260 København K, CVR-nr. 62670215.