Gå til forsidenSøg på sidenKontakt osDokumenter til downloadDokumenter til download

Aktiekapital

Aktiekapitalen i NTR Holding A/S består af 2.474.700 aktier. Hver aktie er på 2 kr., og den samlede aktiekapital kan derfor opgøres til nominelt 4.949.400 kr. Aktiekapitalen er fordelt i klasser således:

  Antal aktier
A-aktier 109.329
B-aktier 2.365.371
I alt 2.474.700

Selskabets bestyrelse er indtil april 2024 bemyndiget til at udvide aktiekapitalen med op til 1.000.000 nye B-aktier. Kapitaludvidelsen kan ske til markedskurs uden fortegningsret for de nuværende aktionærer, og kapitaludvidelsen kan ske på anden måde end ved kontant betaling.

Kapitaludvidelsen kan også ske til favørkurs med fortegningsret for de nuværende aktionærer.

Aktiernes rettigheder

Selskabets B-aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen, mens A-aktierne er unoterede. I henhold til vedtægterne skal alle aktier i NTR Holding A/S være navnenoteret.

På selskabets generalforsamling giver hver A-aktie 10 stemmer, mens hver B-aktie giver en stemme. Stemmeret tilkommer alene aktionærer, som på registreringsdatoen en uge før generalforsamlingen har ladet aktierne notere på navn i selskabets aktiebog. Aktionærerne skal anmelde deres deltagelse til selskabet senest 3 dage før generalforsamlingen.

På selskabets generalforsamling er der tillagt B-aktionærerne ret til at vælge et bestyrelsesmedlem, mens øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af alle aktionærer.

Aktionærstruktur

En række aktionærer har med henvisning til selskabslovens §55 anmeldt, at de besidder mere end 5% af aktierne eller mere end 5% af stemmerettighederne.

NTR Holdings A-aktiekapital ejes af Civilingeniør N.T. Rasmussens Fond og Olav W. Hansen A/S.

NTR Holding har ca. 800 navnenoterede aktionærer.

© 2009 NTR Holding A/S, Bredgade 30, DK-1260 København K, CVR-nr. 62670215.