Gå til forsidenSøg på sidenKontakt osDokumenter til downloadDokumenter til download

NTR Holding A/S

NTR Holding koncernen består siden medio 2010 af NTR Holding A/S, NTR Invest A/S, Daniamant og R+S Baugesellschaft.

Daniamant er ledende på verdensmarkedet for udvikling, produktion og salg af sikkerhedslys til redningsveste, redningsflåder og redningskranse. Derudover sælges egenudviklede elektroniske produkter, herunder salinometre og oliedetektorer, samt handels- og agenturvarer inden for sikkerhed og kommunikation til den maritime sektor. Yderligere oplysninger om Daniamant findes på www.daniamant.com

R+S Baugesellschaft mbH i Tyskland er under afvikling.

Opslagstavle

17-06-20

Resultatforventning

I 1. kvartal 2020 var NTR Holding koncernens omsætnings- og aktivitetsniveau ikke væsentligt påvirket af COVID-19 pandemien.
Som nævnt i delårsrapporten for 1. kvartal 2020 så koncernen imidlertid en... [mere...]

21-04-20

Delårsrapport Q1 2020

Omsætningen i perioden 1. januar 2020 – 31. marts 2020 udgør DKK 26,3 mio. (DKK 23,1 mio. i samme periode i 2019).
Koncernens resultat af fortsættende aktiviteter før skat udviser et overskud på DKK... [mere...]

© 2009 NTR Holding A/S, Bredgade 30, DK-1260 København K, CVR-nr. 62670215.